ÅVC Sandladan

Återvinningscentralen (ÅVC) Sandladan i Falkenbergs kommun planeras att byggas ut. ÅVC:n är belägen i norra Falkenberg. SWECSA:s uppdrag innefattar:

  • Framtagande av förfrågningsunderlag för utbyggnad av ÅVC.
  • Mätning.
  • Byggledning