SWECSA har i uppdrag att utföra geotekniska plattbelastningsförsök med upprättande av ett PM inför vidare grundläggningsarbete för 2 stycken planerade logistikhallar med lager och kontor i Helsingborg.
Det planerade arbetet i uppdraget sammanfattas nedan: