Fyllinge 20:582 – Geoteknik

Stadsnyckeln har för avsikt att uppföra två byggnader med kontor och lager på fastigheten Fyllinge. Hus 1 på ca 1 100kvm BTA kommer ha Anticimex som hyresgäst.

Hus 2 på ca 1 500kvm BTA har i dagsläget ingen hyresgäst. SWECSA AB genomförde geotekniska undersökningar på marken där insamling av data genomfördes inför byggnation.