Gullbrandstorp, Halmstads kommun

Fastighets AB Gullbrandsstaden planerar bygga nya flerbostadshus i Gullbrandstorp, Halmstads kommun. Swecsa har utfört detaljerade geotekniska undersökningar och utredningar inför detaljplan av fastigheten och tagit fram förutsättningar för vidare projektering.