Hållbarhet

FNs globala hållbarhetsmål  

Världens ledare har beslutat om Agenda 2030 för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

  • Att avskaffa extrem fattigdom 
  • Att minska ojämlikheter i världen 
  • Att lösa klimatkrisen 
  • Att främja fred och rättvisa 

 

Genom FNs 17 globala mål för hållbar utveckling kan det här uppnås. SWECSA bidrar på flera sätt till de globala målen och utvecklingen av ett hållbart samhälle. Många av våra kunder vill också bidra till målen och vi kan stötta dem i det arbetet. 

SWECSAs bidrag till målen genom att aktivt påverka kund genom hållbara val av utformnig samt produkter inom anläggningsbranschen, där vi har ett stort ansvar och stor möjlighet att påverka valen av hållbarhetsprodukter. 

 Vilket bidrar till att följa de globala hållbarhetsmålen,  

Hållbarhet

För oss innebär en hållbar arbetsmiljö att du både ska kunna utföra ditt jobb fysiskt på ett säkert och flexibelt sätt, och att du över tid trivs och utvecklas – och därmed vill vara kvar på SWECSA.   

Vi arbetar därför aktivt för en välmående arbetsplats som präglas av engagemang, innovation och av att våra medarbetare har kul tillsammans. Det är viktigt för oss att skapa en miljö där våra medarbetare kommer till jobbet varje dag med nyfikenhet, driv och en känsla av mening.   

Vi leder med förtroende, respekterar våra individuella skillnader och ser våra medarbetare som betrodda proffs som levererar resultat för kunder och kollegor.  Vi är – och vill fortsätta vara – ett tydligt bevis på att en stimulerande och öppen arbetsmiljö där alla känner sig relevanta, uppskattade och sedda är det som skapar rätt förutsättningar för en mänskligt och affärsmässigt hållbar arbetsplats.