Kirseberg – Lab

SWECSA har i uppdrag att utföra en laboratorieundersökning med standarder och metodbeskrivningar som sammanfattas nedan:

  • Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018.
  • Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3.
  • Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2.
  • Gödningsförlust 1000°C.
  • Skjuvhållfasthet – konförsök enligt SS 027125, utgåva 1.
  • Skrymdensitet enligt SS027114, utgåva 2.