Kv Kilen Ronneby

Acasa Bostad AB planerar att bygga flerbostadshus i Ronneby. Swecsa:s specialist geotekniker har utfört detaljerade geotekniska undersökningar samt en skredutredning av fastigheten m.h.t. de rådande geologiska utmaningarna och planerad grundläggning.
Efter ett välplanerat arbete kunde Swecsa tillsammans med vår beställare fastställa de goda byggnationsmöjligheter och vi levererade som vanligt med högkvalitet.