Kv. Vulcanus

SWECSA har i uppdrag att inventera externa ledningar inför fältundersökning, geotekniska laboratorieanalyser på provtagningar med avseende på jordartsklassificering, redovisning av fältundersökning samt laboratorieresultat, framtagning av tekniska bilagor samt geotekniska ritningar och utvärdering av mark/fält där resultatet samt parametrar redovisas åt CivilsCon.

Förutsättningarna samt underlagen för uppdraget är planbeskrivning, konstruktionsritningar, nybyggnadskarta och interna ledningar.