Lokstallarna, kontor Halmstad

SWECSA AB har genomför besiktningar av mark och VA för lokstallarna i Halmstad, detta innefattar projektering av VA samt geologiskdata insamling för markanalysen.