Mälarenergi FJV – Grundvatten

SWECSA har i uppdrag av FVB Sverige AB att utföra en undersökning av grundvatten inom området Råby i samband med FJV-arbeten inom GC-väg Råby.
Uppdraget består av följande delar:

  • Geotekniska förhållanden där undersökningsområdet anger jorddjup.
  • Undersökningar för jordlagerföljd där man ser växtlighet samt lera på friktionsjord.
  • Geohydrologiska förhållanden där man ser grundvattennivåerna.
  • Stabilitetsförhållanden där man undersöker ifall marken har goda grundläggningsförutsättningar.