SWECSA har i uppdrag av FVB Sverige AB att utföra en undersökning av grundvatten inom området Råby i samband med FJV-arbeten inom GC-väg Råby.
Uppdraget består av följande delar: