Mark & Landskap Gisle Simhall

Sedan slutet av 2023 har vi på SWECSA bistått Gislaveds kommun med mark & landskaps-projektering för den nya simhallen i Gislaved, Gisleområdet. Slutleverans förväntas under höst 2024. Bland annat har vi projekterat Torgytor, körspår, gata, allmän platsmark, entré och park.