Opto 2.0 Hässleholm

Det befintliga fibernätet som finns längs med järnvägen i dag har passerat sin tekniska livslängd. För att säkerställa kommande behov uppgraderar Trafikverket fibernätet med kabel som täcker dagens behov och är förberedd för ökade krav på nätkapacitet. Under 2021 – 2023 bistådde vi Systra AB i Opto 2.0 Hässleholm. Swecsa var teknikansvariga över Mark, Mät, Geoteknik & Ledningssamordning.