SWECSA har i uppdrag att ta fram underlag till OPTO 2.0
Konsulten ansvarar för alla ingående moment för följande områden/delar i uppdraget: