Ramböll, TRP Vellinge S

SWECSA har i uppdrag att utföra en detaljerad geoteknisk fältundersökning, inventering av externa ledningar och geotekniska laboratorieanalyser på provtagningar med fokus på jordsklassificering. Andra obligatoriska mål var att:

  • Redovisa laboratorieanalysen samt fältundersökningen.
  • Framtagning av tekniska bilagor och geotekniska ritningar.
  • Utvärdering av mark/fält data och redovisning av resultat samt parametrar.