SWECSA har i uppdrag att utföra en detaljerad geoteknisk fältundersökning, inventering av externa ledningar och geotekniska laboratorieanalyser på provtagningar med fokus på jordsklassificering. Andra obligatoriska mål var att: