Sandsjön – Översvämningsutredning och Geoteknik

SWECSA AB har på uppdrag av Svenljunga kommun utfört en översvämningsutredning på och kring en fastighet i Sandsjön. Utredningen syftar till att bedöma huruvida det utredda områdets befintliga dagvattenhantering har uppenbara brister, och om breddningen av angränsande väg har resulterat i förändringar som i sin tur kan utgöra risker för den utredda fastigheten.

Uppdraget omfattande även en geoteknisk undersökning av området på och kring fastigheten med syfte att kartlägga förekommande jordarters tekniska egenskaper, och huruvida markrörelser och förändringar i geologiska förhållanden kan ha orsakats av angränsande vägs breddning.