Södra Cell Värö, Deponi

Södra cell är ett område i Värö, där det finns ett pappersbruk där det byggs ut en ny deponi i flera etapper. SWECSA AB har i uppdrag att kontrollera deponin i samband med återställande/skulptering av deponin i form av projektering.