Stafsinge 6:10

SWECSA har i uppdrag att ta fram förhandsbesked inför avstyckning av tomter åt Git Spång AB

Stora tomter på ca 3300 kvm, som gör det möjligt att vara självförsörjande på grönsaker genom egen odling samt ha plats för eget växthus.

Intresset för denna typ av boende ökar starkt, det kan beskrivas som mini torp där människor bor och odlar, behovet av att arbeta på distans och önskan att ha ett boende där även en arbetsplats för hemarbete finns