Svärdet 6 – Geoteknik

SWECSA har i uppdrag av Bertil Svederberg Gräv AB att utföra en geoteknisk undersökning inför nybyggnation av flerfamiljshus på fastigheten Svärdet 6 (Möllegatan 16) i Falkenberg kommun.
I undersökningen av nybyggnationen av flerfamiljshus ingår följande:

  • Jordlagersundersökning.
  • Stabilitetsundersökning.
  • Beräkningsförutsättningar för laster och lasteffekter.
  • Jordschakt.