Vunna ramavtal

Under februari har vi vunnit och blivit tilldelade 3 ramavtal. SWECSA  vann ramavtal för Västerviks Bostads AB. Ramavtalet vann vi tillsammans med White Arkitekter i Halmstad och inkluderar teknikområden Geoteknik, Mark, Landskap & VA. SWECSA blev även tilldelade ramavtal  Geoteknik/Miljöteknik för Stockholms stad.