Torpavägen – Dagvattenutredning

SWECSA har bistått privatperson i att ta fram en dagvattenutredning vid avstyckning av en ny villatomt. Bland annat har flödesvägar, beräkningar och åtgärdsförslag tagits fram och sammanställts i ett PM för ansökan.