Träslöv 49:1 – Geoteknik

SWECSA AB har på uppdrag av Varbergs kommuns stadsbyggnadskontor utfört en geoteknisk undersökning inför detaljplan inom del av fastigheten Träslöv 49:1, Varberg. Utredningen syftar till att dokumentera geotekniska förutsättningar, radonförhållanden och rekommendationer inför upprättande av detaljplan.