SWECSA har i uppdrag att utbilda samtliga deltagare inom geoteknik där det krävs en del förberedelser som sammanfattas nedan:

Utbildningsagendan består av beskrivning och presentation av geologi, geotekniska fältmetoder, geoteknisk undersökning, grundläggning och stödkonstruktioner och omgivningspåverkan.