Utbildning Geoteknik – Göteborg

SWECSA har i uppdrag att utbilda samtliga deltagare inom geoteknik där det krävs en del förberedelser som sammanfattas nedan:

  • Skapa utbildningsmaterial i form av en bok.
  • Förberedelser och planering.
  • Möten och kommunikation.
  • Skapa en presentation specifikt avsedd för utbildningen.
  • Framtagning av diplom till samtliga deltagare.

Utbildningsagendan består av beskrivning och presentation av geologi, geotekniska fältmetoder, geoteknisk undersökning, grundläggning och stödkonstruktioner och omgivningspåverkan.