Företaget

SWECSA är ett konsultbolag inom anläggningsteknik med specialisering inom geoteknik, mark och VA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

SWECSA Sweden drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Som privatägt bolag har vi möjligheten att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar.

Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av svensk expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri och & Transport & Infrastruktur

Geoteknik

Vi anpassar uppdragen efter den specifika geologin, de geotekniska möjligheterna och era önskemål.

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster:

 • Utredningar i tidiga planeringsskeden
 • Geotekniska fältundersökningar
 • Geotekniska laboratorietjänster
 • Geofysiska undersökningar
 • Projektering av grundläggning, jordförstärkning, stödkonstruktioner
 • Kvalificerade geotekniska beräkningar
 • Riskanalyser

Vi utför geotekniska utredningar i och för byggprocessens alla skeden.

Mark

SWECSA har en kombination av stor kunskapsbredd och spetskompetens inom Väg, gata och mark vilket gör att vi kan erbjuda:

 • Förstudie väg
 • Detaljprojektering väg
 • Mätning
 • Maskinstyrningsmodeller
 • Förstudie villa, industri och jvg område
 • Detaljprojektering villa, industri och jvg område
 • Handikappanpassning av stadsmiljö
 • Relationshandlingar

VA (Vatten och avloppsteknik)

Utredningar av vatten- och avloppssystem tex. förnyelseplanering

Projektering av vatten-, spillvatten-, dagvatten- och fjärrvärmesystem. Uppdragen omfattar bl.a. inmätningar, beräkningar, principlösningar, förfrågningsunderlag inklusive ritningar, beskrivningar och administrativa föreskrifter samt uppföljning i byggskedet

SWECSA har en kombination av stor kunskapsbredd och spetskompetens inom VA.

Uppdragsledning

Gedigen kunskap i mark/va/vägbyggnad, entreprenadjuridik, mängdreglering och kostnadskalkylering.

Byggledning / Besiktning

Erfarna Byggledare, Besiktningsman och Handläggare inom mark/ vägbyggnad, VA, betong , hamnar industri, deponier Gedigen kunskap i mark/vägbyggnad, VA, deponier, entreprenadjuridik, mängdreglering, kostnadskalkyler. Behörighet för platsgjutning av betong utförandeklass 1.

Besiktning inom entreprenadtjänster

Mätningsteknik

SWECSA har stor erfarenhet av inmätning för grundkarta och nybyggnadskarta samt husutsättning. har också stor erfarenhet av geodetiska uppdrag med inmätning och utsättning av objekt med GPS/totalstation, statisk mätning, digital finavvägning, sättningsmätning, grundvatten- och portrycksmätning samt ekolodning. Personal med mät klass behörighet 1 enligt Trafikverket.

Entreprenadssakkunnig

Entreprenadskunniga med vana att ta fram kalkyler samt mängberäkningar,

 • Ledningsteknik
 • Avloppsrening mindre anläggningar
 • Dagvattenhantering
 • Ledningsmodellering
 • Byggledning och kontroll

Framtagande av FFU

SWECSA har stor erfarenhet av att ta fram kompletta förfrågningsunderlag för utförande samt totalentreprenader med ett helhetsåttagande mot kund