Om Oss

SWECSA är produkten av våra och kundernas vision, värderingar och expertis.

Upptäck människorna, drivkrafterna och miljötänkandet som skapat den organisation vi är idag och den vi formar för Sveriges framtid

Ett företag för framtiden

SWECSA är ett konsultbolag inom anläggningsteknik med specialisering inom geoteknik, mark och VA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället.

Fokus på våra medarbetare och kunder

Vi strävar alltid att rekrytera, utveckla, engagera och skapa de bästa medarbetarna inom våra expertisområden. Våra relationer med kunder och medarbetare bedrivs alltid med professionalism. Vi håller vad vi lovar, är ödmjuka och agerar med moralisk och intellektuell integritet, bemöter alla med respekt, stöttar kollegor och kunder samt strävar efter ständigt utvecklande. Vi välkomnar nya talanger, erbjuder stöttning och utveckling till varje individ.
Vårt arbete bedrivs med stor passion oavsett hur stort eller litet projektet är eller var det ligger. Alla våra kunder är viktiga för oss.

Vi uppskattar samarbete och mångfald

SWECSA strävar efter att tillsammans med sina kunder och samarbetspartners bygga framtida Sverige och vara regionens ledande anläggningskonsulter.

Skapa långsiktiga och hållbara affärsrelationer där värderingar värdesätts och skapar mervärde i vårt gemensamma uppdrag.

Verka för mångfald:

 • Att vi inkluderar mångfald är nödvändigt för att vi skall kunna öka vår förmåga att sätta oss in i någons annans situation och inte utgå från att vårt sätt att tänka är det enda sättet
 • Att vi har tillgång till olika kunskapsnivåer och förmågor gör att vi kan skapa produkter /tjänster som fler av våra kunder kan nyttja
 • Vi vill skapa förutsättningar för personer oavsett kön, religion eller kultur att bidra till vårt framtida samhälle
 • Hållbarhet – Vi vill verka för långsiktighet social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
 • Stort engagemang som är nyfikna och vågar tänka nytt och skapa kundförtroende
 • Fokus på god leveranskvalitet – tar ansvar för det vi lovar
 • Utmana, men också skapa delaktighet och transparens kring våra uppdrag
 • Skapa förutsättningar och möjligheten för våra medarbetare att växa, utvecklas och längta till jobbet – uppfattas som plantskola

Aktivt Agera & Ansvara

Våra värderingar beskriver hur vi beter oss och stödjer vårt löfte att bygga ett bättre samhälle och vägleder oss i vårt agerande.

 • Vi bryr oss om både människor och miljön.
 • Vi går aldrig förbi utan att agera om vi ser någon genomföra något riskfyllt.
 • Vi främjar hälsa och välbefinnande.
 • Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal miljöpåverkan.
 • Vi tar ansvar gentemot kommande generationer.
 • Vi gör affärer med en hög nivå av integritet och transparens.
 • Vi lever i enlighet med vår uppförandekod och accepterar inga genvägar.
 • Vi är måna om ett arbetsklimat där alla får komma till tals.

Från idé till verklighet

Genom kreativitet och effektivitet bidra till att framtidens samhälle blir mer hållbart och maximera kundnyttan i varje projekt.

Vi utvecklar kreativa, omfattande och hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen. Tack vare vår djupa förståelse för lokalsamhället, talanger i världsklass och ett proaktivt ledarskap kan vi planera, utforma, hantera och konstruera långvariga och effektiva lösningar på unika, komplexa problem. 

Tillsammans skapar vi framtiden

Vi vill vara ett företag för talanger. Vår idé är att odla talanger genom att ha de mest erfarna kreativa seniora medarbetarna. Detta för att odla en kultur där juniora talanger får en möjlighet att utvecklas till sin bästa potential. De bästa talangerna ska drömma om att få jobba hos oss.

Vårt mål omfattar att vi arbetar med fokus på klimatsäkert så att hus, vägar och anläggningar byggs för att klara ett förändrat klimat, en klimatanpassning är nödvändig för ett långsiktigt hållbart samhälle.

SWECSA:s framtida mål är att bli en av södra Sveriges ledande anläggningskonsulter.

Förutom den svenska marknaden planerar SWECSA att ta del av internationella anläggningsprojekt med fokus på miljö och hållbarhet.

Being SWECSA

SWECSA drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Som privatägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av svensk expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, planerare, och utredare liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri och Transport & Infrastruktur.