SWECSA AB har på uppdrag av Jana Fastigheter AB att utföra en miljöteknisk samt geoteknisk undersökning inför planerad installation av bergvärme utanför fastigheten Vindbryggan 7 (Norra vägen 9) i Halmstad kommun.
De genomförda geo- och miljöundersökningarna har i grova drag omfattat följande: