Vindbryggan 7 – Miljöteknik

SWECSA AB har på uppdrag av Jana Fastigheter AB att utföra en miljöteknisk samt geoteknisk undersökning inför planerad installation av bergvärme utanför fastigheten Vindbryggan 7 (Norra vägen 9) i Halmstad kommun.
De genomförda geo- och miljöundersökningarna har i grova drag omfattat följande:

  • Historisk inventering och tidigare undersökningar.
  • Fältundersökning och laborationsanalyser.
  • Redovisning av geotekniska förhållanden och bergnivåer.
  • Utvärdering av föroreningssituation.
  • Bedömning och slutsats.