Bögesgård – Exploatering

SWECSA AB har på uppdrag av en privat aktör utrett VA-förutsättningar för exploateringen av nya tomter för privata bostäder i Steninge, Halmstad. Utredningen utgör ett komplement dokument för ansökan gällande förhandsbesked.