Våra Projekt

Referensprojekt

Opto 2.0 Hässleholm

Det befintliga fibernätet som finns längs med järnvägen i dag har passerat sin tekniska livslängd. För att säkerställa kommande behov

Läs mer »

Gärdet Ronneby-Geoteknik

Ronneyby kommun undersöker om det är lämpligt att exploatera bostäder, va-ledningar samt pumpstationer. SWECSA AB reder ut de geotekniska förutsättningarna

Läs mer »

Kirseberg – Lab

SWECSA har i uppdrag att utföra en laboratorieundersökning med standarder och metodbeskrivningar som sammanfattas nedan: Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO

Läs mer »