Gärdet Ronneby-Geoteknik

Ronneyby kommun undersöker om det är lämpligt att exploatera bostäder, va-ledningar samt pumpstationer. SWECSA AB reder ut de geotekniska förutsättningarna för detta.