Höjdsättning Skogarp

Under 2024 bistår SWECSA Tranemo kommun med att höjdsätta tomtindelning och vägar inför exploatering av ett nytt bostadsområde. Vi har tagit fram en höjdsättningsplan samt grov kalkyl för schakt & fyllning.