Lindholmshamnen Kv Futura, Göteborg

Swecsa har på uppdrag av Markentreprenören HTE Produktion AB anlitats som platsgeotekniker under tiden för grundläggningsarbetena. Våra geotekniska experter samarbetar dagligen med Riksbyggen, Brixly och flertalet mät experter från diverse organisationer för att möjliggöra grundläggningen för planerad byggnation. Grundläggningens komplexa förhållanden och stora utmaningar utmärker våra experters driv och kunskap inom området. Våra experter ansvarar för studier av markrörelser, omgivningspåverkan orsakade av spontning, ca 600 pålar (56 m långa) avancerade beräkningar av mätningsresultat, planering av pålningsordning och proppdragningar.

Kvarter Futura består av tre sammanhängande byggnader, varav den största har åtta våningar med lägenheter inklusive entréplan med kommersiella lokaler. Under huset finns källare och under innergården ligget ett garage. Totalt blir det 197 lägenheter fördelade på 7 st huskroppar varierande mellan 3 och 8 våningar.