Parkeringsutredning Marknadsplatsen

Swecsa AB har på uppdrag av Ulricehamns kommun utfört en parkeringsutredning för detaljplan Del av Bogesund 1:86 ”Marknadsplatsen”. Det PM SWECSA tagit fram utreder översiktligt parkeringsbehovet för Del av Bogesund 1:86 ”Marknadsplatsen” efter exploateringen av ett nytt kulturhus på fastigheten. Utredningen syftar till att ta fram ett parkeringstal utifrån underlag tillhadahållen av kommunen, för scenario både före och efter exploatering.