Ramböll, Nobina Laddstationer

SWECSA har i uppdrag att etablera en laddanläggning för Elbussar Malmö.
Uppdraget består av följande process:

  • Besiktning för markarbetet.
  • Dagvattenutredning ska beaktas.
  • Kontroll mot Detaljplan.
  • Anslutning mot befintliga höjder kontrolleras.
  • Samordning med andra teknikområden, såsom projekterad VA samt kontroll över befintlig VA.