Sättningskontroller SKÅR-Geoteknik

SWECSA AB har genomfört mätningar åt Abesikting AB. Detta för att kontrollera om sättningar eller deformationer uppkommit.