Stafsinge 6:10 – Nya villatomter

SWECSA har bistått en kund med att ta fram underlag och ansöka om förhandsbesked för nya villatomter i Stafsinge, Falkenberg. SWECSA har bland annat projekterat tomterna, VA och Väg. I projektet slut bistår vi även med lantmäteriförrättningen.