Tillberga järnvägsanpassning

SWECSA har i uppdrag att göra en broliknande konstruktion över Tillbergas järnväg och denna anpassning består av:

  • Inventering av förvaltningsdata och kanalisation.
  • Mätningar för data och mark.
  • Geotekniska analyser på jord och mark.
    Några projektmål är att bidra till minskning av utsläpp, en säker arbetsmiljö och att trafiken inte ska störas annat än planerade tider.