Vattentjänstplan, Gislaveds kommun

Swcesa har på uppdrag av Gislaveds kommun konsulterat i framtagande av en ny vattentjänstplan/reviderad VA-plan. Swecsa har bland annat tagit fram skyfallsområden, översvämningsområden, utbyggnadsplan och kartbilagor.