Vattentjänstplan, Gislaveds kommun

Swcesa har på uppdrag av Gislaveds kommun konsulterat i framtagande av en ny vattentjänstplan. Swecsa har bland annat tagit fram skyfallsområden, översvämningsområden, utbyggnadsplan och kartbilagor.

Gullbrandstorp, Halmstads kommun

Fastighets AB Gullbrandsstaden planerar bygga nya flerbostadshus i Gullbrandstorp, Halmstads kommun. Swecsa har utfört detaljerade geotekniska undersökningar och utredningar inför detaljplan av fastigheten och tagit fram förutsättningar för vidare projektering.

Lindholmshamnen Kv Futura, Göteborg

Swecsa har på uppdrag av Markentreprenören HTE Produktion AB anlitats som platsgeotekniker under tiden för grundläggningsarbetena. Våra geotekniska experter samarbetar dagligen med Riksbyggen, Brixly och flertalet mät experter från diverse organisationer för att möjliggöra grundläggningen för planerad byggnation. Grundläggningens komplexa förhållanden och stora utmaningar utmärker våra experters driv och kunskap inom området. Våra experter ansvarar […]